Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door de eigenaar of beheerder van deze website te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met de eigenaar worden verwerkt. De eigenaar of beheerder van deze website zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag uit te voeren, uw bestelling of boeking te kunnen verwerken e.d. Hoewel niet iedere gebruiker zich ervan bewust is, wordt tijdens de aanwezigheid op het internet continu informatie uitgewisseld tussen u en andere computersystemen. Informatie aangaande het IP-nummer bijvoorbeeld, of type besturingssysteem, type internetbrowser, etcetera. Bij de beheerders van computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan deze informatie gebruikt worden om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover de eigenaar of beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van deze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op het systeem van een gebruiker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de gebruiker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover eigenaar of beheerder dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om de website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar externe locaties

De website van de eigenaar kan links bevatten naar andere locaties, zoals websites, die buiten het domein van deze website liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van deze website. De eigenaar of beheerder van deze website is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van andere locaties, noch voor de privacybescherming op die locaties.