Overzicht van producten van Chevita

va. € 64,87 Excl. BTW

Boviferm Plus is een aanvullend dieetvoeder voor kalveren met diarree. Stabilisatie van water en electrolyten -huishouding. Boviferm Plus kan samen met de melk of melkvervangers toegediend worden.

va. € 13,64 Excl. BTW

Phosphor-Bovisal is een voederadditief met hoge calcium- en fosforwaarden, die voldoende zijn voor de behoefte van melkvee na het kalven.